Vår verksamhet

Globala remitteringar till
låg- och medelinkomstländer uppgick under 2022 till

162.1

miljarder USD
Källa: Världsbanken

Vår verksamhet

En växande verksamhet

Global Direct Partners väl anpassat till de utmaningar mindre bolag ofta ställs inför. Ofta inkluderar detta expertis inom ledning och styrning, kapitalanskaffning och juridik men även inom ökade satsningar på marknad och försäljning. Ytterligare värdehöjande parametrar finns via de synergier som kan identifieras mellan de olika portföljbolagen.

Vår verksamhet

Vår investeringsfilosofi

Utifrån egen förmåga och erfarenheter verkar Global Direct Partners som en långsiktig och engagerad ägare till små och mellanstora bolag verksamma inom Fintech-sektorn. Målsättningen är att stödja och utveckla befintliga innehav till långsiktigt lönsamma bolag.

Vår verksamhet

Inkluderande finansiella tjänster

Spoko är ett varumärke verksamt inom globala remitteringar som är helägt av Global Direct Partners via dotterbolaget PU Group. Spoko har en tydlig målsättning – att via ny teknik och samarbeten erbjuda en snabb, säker och – inte minst – billig remitteringstjänst åt individer som idag står utanför det finansiella systemet. Enligt en FN-rapport kan rätt använda remitteringar bli en viktig källa för att nå flera av de kritiska hållbara utvecklingsmålen (SDG) – såsom att minska fattigdom, uppnå hälsa och näring, få bra utbildning, få tillgång till förbättrade bostäder och sanitet, hitta möjligheter till entreprenörskap, minska ojämlikhet, bygga tillgångar och öka besparingar för att hantera osäkerheter i livet.

6.1

procent var genomsnittet på alla remitteringsavgifter 2022

5.0

procent i remitteringsavgifter är målet för G20

3.0

procent i remitteringsavgifter är målet för SDG 17

2.0

procent är den genomsnittliga avgiften för remitteringar via Spoko – vårt mest centrala innehav

Billigare remitteringar påverkar

12

av FN:s 17 hållbarhetsmål (SDG)

Billigare remitteringar påverkar

12

av FN:s 17 hållbarhetsmål (SDG)