ESG

https://globaldirect.se/wp-content/uploads/2023/08/trees_Hallbarhet.jpg

Idag är…

0

vuxna exkluderade från finansiella tjänster…

ikon_hallbarhet2

En prioritering – finansiell inkludering

Utöver det grundläggande arbetet inom hållbarhet och socialt ansvar gällande klimatavtryck och socialt ansvar som idag är regel hos alla företag har Global Direct Partners utökat och fokuserat sitt ESG-arbete på finansiell inkludering. Just detta område är eftersatt globalt men spelar en oerhört stor roll för mänskligheten framöver då detta möjliggör att fler förändringar kan komma till stånd. Det är vår övertygelse att det är mer effektivt att agera kring orsaken av att problem uppstår än att enbart hantera resultaten av detsamma.

image
ikon_outside_hallbarhet

Nästan 1,4 miljarder vuxna är exkluderade

Idag saknar nästan 24 procent av alla vuxna (över 15 år) i världen ett bankkonto enligt 2021 World Bank Global Findex. Det ekonomiska utanförskapet är fortfarande störst bland traditionellt utsatta grupper såsom fattiga och kvinnor. Detta utanförskap hämmar människors förmåga att förtjäna sitt uppehälle, hantera kristider och att långsiktigt bygga upp en sund ekonomi. Vidare saknar 131 miljoner mikro-, små- och medelstora företag på tillväxtmarknader tillgång till finansiering, vilket begränsar deras förmåga att växa och frodas.

Prisvärd tillgång och användning av finansiella tjänster av hög kvalitet hjälper familjer och småföretagare att generera inkomster, hantera oregelbundna kassaflöden, investera i möjligheter och arbeta sig ut ur fattigdom. Finansiell inkludering kan ge människor och samhällen möjlighet att möta grundläggande behov såsom mat, vatten, bostäder, utbildning och hälsovård. Den har också en avgörande roll i ansträngningarna att hjälpa människor att förbereda sig för, reagera på och återhämta sig från kriser, såsom covid-19-pandemin, inflation eller ekonomisk nedgång.

Finansiell integration är därför en möjliggörare och påskyndare av ekonomisk tillväxt och motståndskraft, förbättrad finansiell situation, nya arbetstillfällen och utveckling. Ett inkluderande finansiellt system är en viktig del för en fungerande struktur i alla länder.

Stora framsteg

Runt om i världen uppmärksammas det allt mer att tillgång till finansiella tjänster påskyndar utvecklingen. Detta har skapat en rad åtaganden på hög nivå från regeringar, internationella organ, den privata sektorn och andra för att göra visionen om finansiell integration till verklighet. Dessutom hänvisas till finansiell inkludering i målen för åtta av FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG) och är en viktig del i ytterligare fyra.

Senast 2030 minska transaktionskostnaderna för migranters remitteringar till mindre än 3 procent samt avskaffa remitteringskorridorer där kostnaderna överstiger 5 procent.

Finansiell inkludering är möjlig

Politiker och tillsynsmyndigheter arbetar alltmer för att främja regleringar som drar nytta av ny teknik för att utöka tillgången och användningen till underbetjänade segment samtidigt som de säkerställer att konsumentskydd, rättvis konkurrens samt finanssektorns stabilitet och integritet är avgörande.
En rad innovationer gör det möjligt att tillhandahålla billiga och bekväma finansiella tjänster till alla som behöver dem. Mobiltelefoner, digital ekonomi och Fintech erbjuder många spännande och lovande innovationer för att möjliggöra positiv förändring.

https://globaldirect.se/wp-content/uploads/2023/08/stone_wall_hallbarhet-2.jpg

År 2026 förväntas mer än

0

miljarder USD remitteras globalt

"

Prisvärd tillgång och användning av finansiella tjänster av hög kvalitet hjälper familjer och småföretagare att generera inkomster, hantera oregelbundna kassaflöden, investera i möjligheter och arbeta sig ut ur fattigdom.

"

"

Prisvärd tillgång och användning av finansiella tjänster av hög kvalitet hjälper familjer och småföretagare att generera inkomster, hantera oregelbundna kassaflöden, investera i möjligheter och arbeta sig ut ur fattigdom.

"

ESG