Investeringar

https://globaldirect.se/wp-content/uploads/2023/08/investeringar_intro.png
https://globaldirect.se/wp-content/uploads/2023/08/investeringar_intro.jpg
0

års erfarenhet i Östeuropa

ikon_BAS2

PU Group (Spoko)

PU Group verkar under varumärket Spoko som är ett snabbväxande bolag med ett initialt fokus på remitteringar med syftet att erbjuda världens befolkning ett enkelt och pålitligt alternativ för genomförandet av internationella transaktioner. Spoko grundades 2017 och har sedan dess upplevt en mycket kraftig tillväxt, idag har bolaget över 895 000 kunder. Transaktionerna genomförs via Spoko.app som är nedladdningsbar i AppStore och Google Play. Ambitionen är att utveckla Spoko vidare till en neobank där fler tjänster kan erbjudas kunderna. Denna utveckling är planerad att genomföras genom förvärv och/eller egen teknikutveckling

Spoko har lanserats fullt ut i 35 europeiska länder och det är idag möjligt att genomföra pengaöverföringar till över 130 länder i flera olika valutor, inklusive lokal valuta. Spoko arbetar vidare för att utveckla och öka tillgängligheten för banktjänster inklusive gränsöverskridande banköverföringar, lokala transaktioner, multivalutakonton, betalkort och mikrolån. Genom att applicera innovativ och banbrytande teknik för pengaöverföringar och data så bygger Spoko den första mobilbanken, skräddarsydd för dagens banklösa konsumenter.

https://globaldirect.se/wp-content/uploads/2023/08/buildings_fintech.jpg
stock_invest-2
ikon_world-08

En global marknad för remitteringar

Under 2022 uppgick värdet på globala remitteringar till drygt 625 miljarder US-dollar med en årlig tillväxttakt om 9 procent fram till och med 2026. För 2026 estimeras det att 18 miljoner individer världen över kommer genomföra remitteringar till ett värde överskridande 900 miljarder USD. Under 2022 var det genomsnittliga remitteringsvärdet per användare 9 400 USD.

Det estimeras att över 1,4 miljarder vuxna individer idag saknar tillgång till ett bankkonto. Vidare är cirka 2 miljarder vuxna utan tillgång till formella finansiella tjänster såsom sparande, belåning och försäkring. Av dessa bor drygt 90 procent i Afrika, Asien, Sydamerika eller Mellanöstern. Storleken av marknaden för remitteringar och mikrotransaktioner påverkas av många faktorer, men en stor förklaringsgrad till marknadens storlek grundar sig i att länder världen över inte lyckats bygga upp och etablera ett inkluderande banksystem för befolkningen. Denna problematik förekommer huvudsakligen i låginkomst- och utvecklingsländer.
Källa: Världsbanken

https://globaldirect.se/wp-content/uploads/2023/08/clouds_invest.jpg

Spoko har idag

0

kunder (augusti 2023)

ikon_world-09

En bro mellan kontinenter …

… och människor

Genom vår infrastruktur är det framgent möjligt att erbjuda finansiella tjänster till kunder inom både EU samt lokalt i till exempel Afrika och Asien samtidigt som det är möjligt att skicka remitteringar åt båda håll – detta är en lösning som är synnerligen unik för Spoko. På så vis kan vi brygga kontinenter och bygga broar mellan flera av världens mest växande och dynamiska länder i Afrika och Asien.

Långsiktigt har detta en social inverkan då vårt fokus är att skräddarsy tjänster för folk som är i störst behov av billiga, snabba och säkra remitteringar. Vår målsättning är att skapa en tjänst för marknaden som syftar till att hjälpa människor globalt att få tillgång till tjänster som är anpassade för en mindre plånbok och lägre summor per överföring samtidigt som vi inte ger avkall på tillväxt, kassaflöden och vinst för våra aktieägare. Vi ser att vi kan kombinera att erbjuda marknaden nästa generation Fintech med fullt fokus på lönsamhet och organisk tillväxt samtidigt som vi gör skillnad för mänskligheten

chain_icon