Om oss

image
background
ikon_logga

Om oss

Tidigare bedrevs verksamheten i Global Direct Partners via ett bolag noterat på börsen i Warszawa i Polen. De investeringar som gjordes finansierades till största delen av svenska investerare. Under 2022 flyttades innehaven från en polsk börsplats till Sverige med samma ägarstruktur. Anledningen var fördelar som fanns med att gå från en noterad miljö i Polen till en onoterad miljö i Sverige på grund av de olika ländernas kapitalmarknad. Målsättningen idag är en särnotering av dotterbolaget Spoko i Sverige som har en bättre fungerande kapitalmarknad. Samtliga befintliga aktieägare förde över sina respektive innehav till Global Direct Partners under hösten 2022 som blev det nya moderbolaget. Tidigare var även Spoko nära en börsnotering i London under Q2 2022 genom en RTO på Aquis listan med en avtalad finansiering om 4-6 miljoner GBP samt planer på listning på main market-listan i London 2024–2025. Den finansiella krisen som följde både pandemin och krisen i Ukraina resulterade i att flertalet noteringar ställdes in med omedelbar verkan i både England och Sverige. Verksamheterna har således bedrivits i noterad miljö i Polen, varit nära notering av dotterbolaget i UK och nu pågår arbete med en IPO på svensk lista.

https://globaldirect.se/wp-content/uploads/2023/08/trees_road.jpg

Östeuropas Fintech-bolag beräknas växa med

0

procent mellan 2023–2027

unexploited_icon-1

Fintech-bolag i Östeuropa – en oexploaterad tillgångsmassa

Med en internationell ledningsgrupp och kvalificerad styrelse har Global Direct Partners främst varit fokuserad på Fintech-bolag i Östeuropa. Erfarenheten har lärt oss att verksamhet i Östeuropa är en komplex uppgift med en annorlunda företags- och finansieringskultur samt en outvecklad riskkapitalmiljö jämfört med andra västeuropeiska länder. Under det senaste decenniet har vi lärt oss den hårda vägen hur reglerna inom denna specifika marknad fungerar. Vi har lärt oss genom egna misstag och hårt arbete hur man navigerar i denna region och har både erfarenhet och kunskap för att vara framgångsrik – en konkurrensfördel jämfört med många andra som söker framgång i denna region i Europa.
Det finns många intressanta bolag i denna region där Global Direct Partners har utvecklat ett stort nätverk av lokala kontakter inom specifikt Fintech-sektorn. Flera av dessa ingår idag i vårt team och arbetar med ledning, utveckling och regelefterlevnad. Global Direct Partners ser denna kunskap och erfarenhet som en dold tillgång som våra investerare kan dra enorm nytta av – de behöver inte göra resan själva för att förstå hur de östeuropeiska marknaderna fungerar i praktiken – vi har redan långt över 10 års yrkeserfarenhet av detta.
https://globaldirect.se/wp-content/uploads/2023/08/telefon_omgjord_AdobeStock_513014828-1.jpg
"
Portföljbolag får stöd och mentorskap från vår ledning för att uppnå sina mål samt för att integrera och identifiera synergier med andra portföljbolag. Detta gör det möjligt för alla att dra nytta av gruppens bästa egenskaper.
"
kikare_icon

Vår vision – och hur man tar sig dit

Vår vision är att vara porten till framgång för företag inom Fintech-sektorn. Denna vision inkluderar en plattform av intern kompetens såsom finansiella tjänster, juridik, IT, corporate finance och marknadsföring för att kunna utveckla spännande startups till framgångsrika företag. Portföljbolag får stöd och mentorskap från vår ledning för att uppnå sina mål samt för att integrera och identifiera synergier med andra portföljbolag. Detta gör det möjligt för alla att dra nytta av gruppens bästa egenskaper. Syftet med förvärven är att antingen kunskap, personal, produkter eller tjänster ska vara en viktig ingrediens för alla företag i vår struktur.

bg-image
board_icon

Bolagsstyrning

Styrelse
Thomas Glenndahl, Ordförande 
Jan Vidar, Ledamot 
Anders Holmstedt, Ledamot 
Jesper Bergqvist, Ledamot 
Ledning
Anders Holmstedt, CEO
Jesper Bergqvist, COO
Neven Radulovic, CFO
Gustaf Du Rietz Nordlöf, Investment Relationship,
Business & Strategy Developer Spoko
Roger Mattson, Revisor
Bertil von Götz, Bolagsjurist (Legal)
https://globaldirect.se/wp-content/uploads/2023/08/transport_21-e1345708656965.jpg